ﺁﺩﻣﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻱ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﻲ؟
ﭘﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺷﺐ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ؟
ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺮ ﻗﺼﻪ ﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻮﺩﻱ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﺑﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺁﺑﻲ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻮﺩﻱ !
ﺁﺩﻣﮏ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﮐﺎﺥ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻳﺪﻡ، ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺷﺎﭘﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ !!
ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻱ ، ﺍﻭ ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻓﺖ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﻓﺖ ؟
ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﺖ ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺗﺮ ﮐﻦ ، ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻢ
ﺁﺑﻲ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن 1393ساعت 11:53  توسط زهرا سهرابیان   | 

روزگاری خانه هامان سرد بود

تهیه ی نفت زمستان درد بود

یک چراغ والورو یک گرد سوز ز

یر کرسی با لحافی دست دوز

خانواده دور هم بودن

همه در کنار هم میاسودن

همه روی سفره لقمه نانی تازه بود

روی خوش در خانه بی اندازه بود

عمر بعضی در صف کپسول رفت

بعضیا هم درصف نامرد نفت

گر برای مرد زن نامرد بود

صد تفاوت بین زن تا مرد بود

آن قدیما عاشقی یادش بخیر

عطر و بوی رازقی یادش بخیر

عصر پست و تلگراف و نامه بود

روزگار خواندن شه نامه بود

قلبهامان اندک اندک سرد شد

رنگ و روی زندگیمان زرد شد

تبلت و همراه و لب تابی نبود

عصر دلتنگی و بی تابی نبود

تنبلی دامان زنها را گرفت

مای بیبی مصرفش بالا گرفت

بینی خیلی کسا باطل شدند

باپروتز بعضیا خوشگل شدند

عصر ساکشن آمدو لاغر شدیم

در خیال خود چقد بهتر شدیم

میوه هم گلخانه ای شد

عاقبت آب هم پیمانه ای شد

عاقبت عصر نت شد،

عصر پی ام،عصر چت عصر ایرانسل،

فراوانی خط عصر آدم های بد بی مایه شارژ

عصر تلخ خود فروشی با یه شارژ

عصر مرفین و ترا مادول..دوا

با کراک و شیشه رفتن به فضا

عصر آقایان آرایش شده

عصر خانمهای پالایش شده

وای بر عصر تلخ بی کسی

عصر تلخ استرس...دلواپسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 9:48  توسط زهرا سهرابیان   | 

حســــﺎﺏ ﻭ ﮐـــﺘﺎﺏ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺭﻭ ﮐـــﻪ ﻭﺭﻕ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ...!!!


ﺍﺯ ﻓﺮﻣــــﻮﻝ ﻋـــﺪﺍﻟﺘﺶ ﺧـــﻮﺷــــﻢ ﺍﻭﻣـــــﺪ...!!!


ﻫـــــﺮ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ "ﺑﮕــــﯿﺮﯼ" ﮐﻪ ﭘﺸــﺘـﺶ "ﺁﻩ ﻭ ﺍﻟـــﺘﻤﺎﺳــﻪ"...!!!


ی ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﺎﯾﺪ "ﭘﺲ ﺑـــﺪﯼ" ﮐﻪ ﺍﺳــــﻤﺶ "ﺗﻘـــــــﺎﺻﻪ"...!!!


رفیق مواظب باش دل کسی رونشکنی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393ساعت 10:49  توسط زهرا سهرابیان   | 

ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ...

ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ....

ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺍﯾﺎﻡ ﻧﯿﺎﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮﺍ آﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ...

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭﮎ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﺭﺥ ﺯﺭﺩﺵ ﺭﺍ ... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﮐﻢ ﺩﺍﺷﺖ ..

.ﺩﺭﻧﮕﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﻮﺩ....

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺑﯽ ﺻﺒﺮﯼ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﭘﺮﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺏ ﺩﻝ ﭘﯿﭽﮏ ﺑﺴﺖ ....

ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺩﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺍﺷﺖ ....

ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭ ﺩﻟﺶ ﯾﺎﺱ ﻣﯿﮑﺎﺷﺖ ...

ﺭﺝ ﺏ ﺭﺝ ﻓﺮﺵ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻩ ﺑﺎﺧﻮﻥ ﻣﯿﺰﺩ ...

ﺷﻬﺮﺗﺶ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺰﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺪﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺩﻡ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺷﻌﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯﯼ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﯼ ﺩﻟﺶ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺮﺵ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻏﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﺮﺵ .... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻏﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ...ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﻗﻀﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﮐﻬﻨﺴﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ... ﺑﻨ

ﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩ ﻻﻝ نبود..

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 7:49  توسط زهرا سهرابیان   | 

خدایا راهو گم کردم

 کمک کن تا که برگردم


نذارم لحظه ای تنها

تو این بیراهه رفتنها


تو ای تنها پناه من

 تو بگذر از گناه من


ببخشا هر چه بد کردم

 گنه کردم گنه کردم


شدم غره به ایمانم

 خیال کردم که میدانم


اسیر نفس اماره

 شدم بیچاره همواره


با اینکه خالیه دستم

ولی باز عاشقت هستم


کمی آرامش خاطر

تو ای والا ترین حاضر


چقد خوبه که تو هستی

 درایه ظلمتو بستی


خدای من بگیر دستم

 دل امید به تو بستم


تو ای تنها پناه من

 تو بگذر از گناه من


ببخشا هر چه بد کردم

گنه کردم گنه کردم


شدم غره به ایمانم

خیال کردم که میدانم


اسیر نفس اماره

همواره شدم بیچاره


با اینکه خالیه دستم

 ولی باز عاشقت هستم


کمی آرامش خاطر

تو ای والا ترین حاضر 

تقدیم به خدای مهربونم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 10:56  توسط زهرا سهرابیان   | 

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 
اين ماه همانگونه كه از اسم آن پيداست بهار ماههاست ؛ به جهت اين كه آثار رحمت خداوند در آن هويداست . در اين ماه ذخاير بركات خداوند و نورهاى زيبايى او بر زمين فرود آمده است ؛ زيرا ميلاد رسول خدا صل الله عليه و آله در اين ماه است و مى توان ادعا كرد كه از اول آفرينش زمين ، رحمتى مانند آن بر زمين فرود نيامده است .
از آداب اين ماه است :
1. تمام ماه را در روز تولد پيامبر صل الله عليه و آله با تلاشهاى نيكو و اطاعتهاى گرانقدر و بزرگ ، بزرگ داشته و با پروردگار خود در مورد اين نعمت بزرگ مناجات نمايد.
2. دعا كردن در اول اين ماه با دعاهايى كه روايت شده است از مهم ترين اعمال اين ماه مى باشد.
3. روز هشتم ربيع الاول ، روز وفات امام حسن عسگرى عليه السلام مى باشد. پس سزاوار است در اين روز اندوهگين باشد، بخصوص با در نظر گرفتن اين كه صاحب مصيبت حضرت امام عصر(عج ) مى باشد؛ پس بايد آن امام عليه السلام را با هر زيارتى كه به ذهنش مى رسد زيارت نموده و به امام زمان عليه السلام تسليت بگويد.
4. روز نهم ربيع الاول ، چنانكه در روايت گرانقدرى آمده است ، روز نابودى دشمن خدا بوده و اين روز و خوشحالى در آن فضيلت داشته و روز شادى پيروان آل محمد صل الله عليه و آله مى باشد. سزاوار است كه دوستان آل محمد صل الله عليه و آله شادى خود را در اين روز، به خاطر نابودى دشمن خدا آشكار كنند.
5. روز دهم ربيع الاول ، روز ازدواج پيامبر صل الله عليه و آله با حضرت خديجه عليهاالسلام مى باشد و بر شيعيان لازم است كه به خاطر تاءثير اين ازدواج مبارك و فرخنده ، در خوبى ها و سعادت ها و انتشار نورهاى درخشان و پاك ، آن را بزرگ بدارند.
6. روز هفدهم ربيع الاول ، همان طور كه گفته شد روز ميلاد حضرت رسول صل الله عليه و آله است . از كارهاى مهم اين روز، روزه داشتن اين روز، به خاطر شكرگزارى و به جا آوردن دو ركعت نماز مى باشد كه در هر ركعت آن يك بار سوره حمد، ده بار سوره قدر و ده بار سوره اخلاص مى خواند. سپس در مكان نماز خود نشسته و دعايى را كه روايت شده است را مى خواند.
7. از كارهاى مهم در روز ميلاد پيامبر صل الله عليه و آله ، رعايت آداب عيد و اظهار مراسم شرعى عيدهاى بزرگ است ، تا ديگران اين روز را به عنوان عيد بشناسند.
8. از مهمترين اعمال مهم اين روز به پايان رساندن روز خود با سلام به حاميان و نگهبانان آن روز و به درگاه آنان جهت شفاعت و اصلاح حال تضرع نمودن ، مى باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم دی 1393ساعت 22:36  توسط زهرا سهرابیان   | 

سوخته قلب علی مرتضی

 حضرت زهرا شده صاحب عزا

 بر پـدر  و   بر حسن و    بر رضا

 آجرک‌ ا... بقیه ا...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 16:16  توسط زهرا سهرابیان   | 

ﺍینروزها خیلی ها ﺩﺍﺭند ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪﺍیت می کنند: یک نفر ﺭﻭی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ یک نفر داخل یک سلول ﺯﻧﺪﺍﻥ یک نفر ﮐﺎﺭتن خواب ﮔﻮﺷۀ ﺧﯿﺎﺑاﻥ یک نفر ﺗﻨﻬﺎیی در ﺍﺗﺎﻗﺶ وچشم انتظاربه زنگ درخانه اش... و خیلی های دیگر... ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩلهایشان ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ و ﺣﺮفهایشان را بشنو... ﺧﯿﻠﯽ ها به تو ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭند... ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺯندگی هایشان ﺑﮑﺶ... خدایا اینروزها خیلی ها دستهاشون به سمت اسمونت بلنده... خدایاهیچ دستي راناامیدازدردرگاهت برنگردان.. آمیــــــــــــــــــــن یارب العالمین
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر 1393ساعت 21:43  توسط زهرا سهرابیان   | 

خــــــــــــــدایا

انتخاب واحد دنیا را كه خودت برایمان انجام دادی!

كاش لااقل سیستم حذف و اضافه ای نازل میكردی.

خیلی از واحد ها را باید حذفــــــــــــ كنم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 15:6  توسط زهرا سهرابیان   | 

ماه صفر

آگاه باش  كه اين ماه معروف به نحوست و بد يمنى است و براى رفع نحوست و بد يمنى چيزى بهتر از صدقه دادن و خواندن دعاها و استعاذات‏ وارده نيست و اگر كسى بخواهد از بلاهاى نازله اين ماه،محفوظ بماند،چنان‏كه محدّث فيض و غير او فرموده‏اند،هر روز ده مرته بخواند:
يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ فَاكْفِنِي شَرَّ خَلْقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. 
اى سخت نيرو،و سخت كيفر،اى عزيز،اى عزيز،اى عزيز،همه آفريدگانت در برابر عظمت خوار گشته،مرا از شهر آفريدگانت كفايت كن،اى نيكوكار،اى زيباكار،اى نعمت‏بخش،اى افزون‏كن،اى كه معبودى جز تو نيست،منزّهى تو،من از ستمكارانم،پس دعايش را مستجاب كرديم،و او را[اشاره به رهايى حضرت يونس از دل ماهى]از اندوه نجات داديم،و اينچنين مؤمنان را نجات مى‏دهيم، درود خدا بر محمّد و خاندان پاك و پاكيزه‏اش.
سيّد ابن طاووس براى هلال اين ماه دعايى روايت كرده. روز اوّل:در سال سى‏وهفتم جنگ صفين درگرفت،و در اين روز در سال شصت‏ويكم به قولى سر مبارك حضرت‏ سيّد الشهداء عليه السّلام را وارد دمشق كردند،و بنى اميّه آن روز را عيد قرار دادند،و آن روزى است كه در ان غصّه‏ها تازه مى‏شود.

كانت مآتم بالعراق تعدها        أموية بالشام من أعيادها

در عراق ماتمهايى بود كه آن را بحساب آوردند       بنى اميّه در شام از عيدهاى خود


و در اين روز و به قولى در روز سوم،در سال صدوبيست‏ويك زيد بن على شهيد شد. روز سوم:سيّد ابن طاووس از كتابهاى اصحاب ما اماميه نقل كرده است كه در اين روز خواندن دو ركعت نماز مستحب است كه‏ در ركعت اول سوره‏هاى حمد و انا فتحنا و در ركعت دوم سوره‏هاى حمد و توحيد خوانده و پس از سلام صد مرتبه صلوات،و صد مرتبه اللّهمّ العن ال ابى سفيان و صد رمتبه استغفار بگويد،آنگاه حاجت خود را بخواهد. روز هفتم:به قول شهيد و كفعمى و ديگران و از طرفى به قول شيخ كلينى و شيخ طوسى:در روز بيست‏وهشتم در سال پنجاهم شهادت حضرت مجتبى عليه السّلام‏ واقع شد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 23:4  توسط زهرا سهرابیان   |