... انتظار سبز

... انتظار سبز

زهرا سهرابیان
... انتظار سبز

ایام فاطمیه تسلیت باد

چقدر دامنم از گریه ها تر است حسین
چقدر صحن دلم با صفاتر است حسین
به شکل دیگری امروز زائرت شده ام
به این دلیل دلم مبتلاتر است حسین
عجب زیارتی امسال قسمتم شده است
چقدر بال من این جا رهاتر است حسین
صدای پای تو ما را کشانده تا این جا
صدای بودنت این جا رساتر است حسین
فضای شهر، خودش کربلاست در این ماه
ضریحت آمده و کربلاتر است حسین
غریبه نیستم از این به بعد با حرمت
نگاه من به حرم آشناتر است حسین
خودش به کشتن تو خونبها شده یعنی
خدا برای تو صاحب عزاتر است حسین...
نوكر نوشت :
تا ابد روضهء او محفل طیّب سازی است
این چنین معجزه ها هست فقط کار حسین...
صلي الله عليك يا قتيل العبرات...يا اباعبدالله...
سلام...صبحتون بخير و روزتون آكنده از عطر حسين فاطمه(س)....تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 9:45 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

نیستی همسفر کوچه ی تنهایی من...

نیستی همسفر کوچه ی تنهایی من
تو که امروز شدی باعث رسوایی من

ای که نقاش تو را خوب به تصویر کشید
محو زیبایی تو ،عامل شیدایی من

من کویرم به دل غمزده ام روییدی
تو شقایق شدی و نوگل صحرایی من

درک کردم که چگونه دل مجنون لرزید
از زمانی که شدی لیلی رویایی من

وامق شعر شدم قافیه ام چشم تو شد
کرده ای خوب ردیفم تن عذرایی من

من از این بازی دنیا متواری شده ام
هدفت بود امید من و پیدایی من

باد اگر برد مرا از دل و از خاطر تو
بنویسید کسی مرد به تنهایی من

پناهیتاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 22:19 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

جزوه درس امور سازمان هاي مالياتي (مدرس مهناز آهنگری دانشگاه علمی کاربردی کاشمر)

آشنايي با ساختار تشكيلاتي امور مالياتي كشور:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1379) تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور را بشرح زير تصويب نمود :

ماده1) اهداف سازمان امور مالياتي كشور كه در اين تصويب نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود. به شرح زير مي باشند :

1) فراهم نمودن موجبات اجراي مطلوب كليه برنامه ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات

2) نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مالياتي

3) ايجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالياتي كشور

4) افزايش كارآيي نظام مالياتي

5) تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازمان واحد

ماده2) سازمان موسسه اي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود .

ماده3) سازمان داراي شخصيت حقوقي و مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد .

ماده4) مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان براي انجام وظايف قانوني خود و رسيدن به اهداف مورد نظر با موافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد واحدهاي تشكيلاتي مورد نياز در سطح كشور اقدام مي نمايد .

ماده 5)تشكيلات تفضيلي سازمان در غالب ستاد مركزي ، اداره كل امور مالياتي استاني در مراكز استانها و اداره مالياتي شهرستان وبخش در مراكز شهرستان و بخش مي باشد .

ماده 6) تعداد مل پست هاي سازماني 23700 خواهد بود كه از پست هاي موجود وزارت امور اقتصاد و دارايي تامين خواهد شد .

ماده 7) ستاد مركزي سازمان عهده دار وظايف زير است :

1- تنظيم سياست ها وخط مشي هاي اجرايي اخذ ماليات

2- برنامه ريزي

3- نظارت

4- ارزيابي عملكرد

5- تهيه و تنظيم آيين نامه ها ودستورالعملهاي لازم

6- انجام تحقيق مطالعه و بررسي هاي مربوط.

نكته :

ساير وظايف و فعاليت هاي اجرايي توسط واحدهاي اجرايي در استان ، شهرستان و بخش انجام مي شود.

ماده 8)تشكيلات تفضيلي سازمان با رعايت مواد5و6و7 اين آيين نامه توسط رئيس كل سازمان تهيه وبا پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اجرا مي شود .

ماده9) وظايف و اختيارات سازمان بشرح زير است :

الف)تصدي كليه امور مراجع به اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي موديان ، تشكيل پرونده و تنظبم شناسنامه هاي مالياتي ، تشخيص و مطالبه ماليات و...

ب) مطالعه بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه ريزي جهت رفع آن

پ) اظهار نظر و ارائه پيشنهاد هاي لازم درزمينه تدوين سياست ها و خط مشي هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط

ج) آموزش و ارانه خدمات : موديان مالياتي با هدف آشنايي آنان با تكاليف و وظايف قانوني مربوط و پرداخت ماليات

ح) برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارائه آن به وزير امور اقتصاد ودارايي براي درج در لايحه بودجه.

ماده 10) كليه اختيارات و وظايف ناشي از قوانين ومقررات ، نيروي انساني ، امكانات ، تجهيزات موجود وزارت امور اقتصاد ودارايي به تشخيص وزير امور اقتصاد و دارايي به سازمان منتقل مي شود .

ماده11و12و13) مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت خواهند بود . رئيس كل سازمان از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات دانشگاهي و سابقه تجربي كافي در رشته هاي شغلي مربوط با امور اقتصادي ، مالي و مالياتي باشند بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي به اين سمت منصوب مي گردد . رئيس كل سازمان بالاترين نظام اجرايي سازمان است و در چارچوب مقررات قانوني مربوط اداره امور سازمان را بر عهده داشت. همچنين اعمال نظارت لازم بر جسن اجراي وظايف محول شده به سازمان بر عهده وي مي باشد.

قوانين ومقررات مورد عمل در سازمان امور مالياتي :

1) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380

2) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

3) قانون خدمات كشوري

4) قانون بودجه سالانه كل كشور

مديريت مالياتي :

بين متخصصين سياستهاي مالياتي اين اعتقاد وجود دارد كه تغيير در سياست هاي مالياتي بدون تغيير در مديريت مالياتي با ظرفيت مديريت مالياتي سازگار و منطبق است . بايد در نظر داشت كه بهارين مديريت مالياتي آن نيست كه بيشترين درآمد مالياتي را وصول نمايد . اين مسئله كه چنين درآمدي چگونه وصول شده است يعني مطالعه اثر آن بر :1- عدالت مالياتي 2- عواقب سياسي آن براي دولت 3- تاثير آن بر سطح رفاه اقتصادي نيز به همان اندازه مهم است .

 

استراتژي :

عبارتست از برنامه جامعي كه درآن اولويت هاي مشخصي براساس منابع موجود به كارهايي كه بايد صورت پذيرد اختصاص يافته باشد .(استراتژي همان شيوه و رويه رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده است .)

  تعهديكي از  عوامل ضروري براي اصلاح موفقيت آميز مديريت مالياتي وجود علاقه ومتعهد قوي به اصلاح در مديران و سياست گزاران مالياتي و همچنين برخورداري از يك حداقل توانايي فني مي باشد .

بررسي جنبه هاي مهم مديريت مالياتي :

1- مديريت فرآيندها : مديريت فرآيند مربوط به تدوين وتصويب قانون ، شناسايي ماليات دهندگان ، تشخيص ماليات ، كنترل تشخيص ها و .... ضعف مديريت مالياتي در هر يك از اين مراحل مانع از تحقق اهداف قانون گذار خواهد شد .

2- مديريت موديان : يكي از معضلات حاكم بر نظام مالياتي كشور عدم آگاهي موديان مالياتي از قانون مالياتها مي باشد به طوري كه فقدان اين آگاهي در بين موديان سرچشمه بسياري از مفاسد اداري است ودر عين حال تاثير عمده مربوط به موديان بشرح زير است :

الف) فرهنگ مالياتي :

فرهنگ مجموعه پيچيده اي است كه شامل اعتقادات ، اخلاق، قوانين ، سنن ، آداب و رسوم وبالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطي كه فرد به عنوان عضوي از جامعه از جامعه خود فرا مي گيرد . فرهنگ مالياتي به معناي باورها و مقبولات مردم در مورد ماليات و لزوم پرداخت آن است .

عوامل موثر در ايجاد و فرهنگ مطلوب مالياتي:

اين عوامل به 2 دسته درون وبرون سازماني تقسيم مي شود :

درون سازماني :

1)شامل نگرش مديران ارشد مالياتي نسبت به فرهنگ مالياتي 2) ساده سازي قوانين ومقررات مالياتي 3- نرخ ها وظرايب مالياتي 4- آموزش نيروي انساني  و...

برون سازماني :

1- آموزش و پرورش 2- خانواده 3- رسانه 4- مراكز مذهبي  وديني و دستگاه دولتي و...

ب) تمكين مالياتي :

پاي بندي  داوطلبانه به متن ودرج قانون مالياتي و يا به عبارت ديگر به مفهوم پاي بندي موديان به تكاليف مالياتي و رعايت قوانين از سوي آنها مي باشد . ميزان عدم تمكين مالياتي را مي توان با شكاف مالياتي اندازه يگري نمود .شكاف مالياتي (فاصله) عبارتست از ميزان ماليات وصولي  مالياتي كه در صورت نمكين كامل موديان قابل تحصيل بود.

مهم ترين موانع تمكين داوطلبانه :

1- احساس وجود نظام نابرابر مالياتي

2- پيچيدگي قوانين ومقررات مالياتي

3- منصفانه نبودن نظام جريمه

4- برنامه هاي ضعيف آموزشي براي موديان

5- احساس وجود نداشتن عدالت مالياتي

6- ضعف فرهنگ سازي مالياتي و...

ج) خود تشخيصي:

سيستم خود تشخيصي بر اين برهان استوار است كه مودي بيش از هر كس ديگر به اوضاع و احوال مالي ودرآمدري خودآگاه است .

د) اطلاع رساني

ر) حقوق مالياتي

شناخت افراد نسبت به حقوق دولت و ملت و رعايت آن

مديريت منابع سازماني :

شامل مديران و كاركنان ، تخصيص سالانه بودجه ، تسهيلات و تجهيزات زير بنايي و... است . به منظور اطمينان از اينكه كاركنان مشاغلي را اشغال كرده اند كه سطح مسئوليت هاي آن با توانايي آنها منطيق است سازمان مجموعه اي از ابزارهاي مديريتي را در اختيار دارد . يكي از اين ابزارها ارزابي عملكرد ، كارآيي و تاثير گذاري كارمند است .

برخي از اين معيارهاي افزايش عملكرد بشرح زير است :

1- شايسته سالاري2- آموزش3- بهره وري4- حقوق ودستمزد

مديريت قوانين ومقررات :

مهم ترين عامل موثر در تضعيف مديريت مالياتي پيچيدگي بيش از حد قوانين مالياتي و براي است كه اين مسئله بر قابليت هاي اجرايي محدود بسياري از كشورهاي در حال توسعه تحميل مي كنند . ساده سازي قوانين و روشهاي مالياتي مي تواند سبب آسان كردن تكليف و كارآتر كردن مديريت مالياتي شود .

مديريت منابع اطلاعات :

همكاري و هماهنگي در يك سازمان از طريق توزيع ومبادله اطلاعات بين افراد ، واحدهاي مختلف سازمان و بين سازماني ومحيط ميسر است .

در حقيقت توزيع ، انتقاد ، مبادله اطلاعات فرآيند ايست كه مي تواند مراكز مختلف تصميم گيري را در سازمان به صورت موزون وهماهنگ به يكديگر متصل نمايد .

در تدوین استراتژی ها باید به دو سطح توجه شود:

اولین سطح "استراتژی های سازمانی" و دومین سطح "استراتژی های کارکردی" و یا وظیفه ای است.

استراتژی های سازمانی در مدیریت منابع انسانی استراتژیک، عموماْ چهار استراتژی اصلی را شامل می شود که عبارتند از:

 استراتژی توسعه ی سازمانی، استراتژی مدیریت فرهنگ، استراتژی مدیریت تغییر و استراتژی توسعه ی روابط کاری.

استراتژی توسعه ی سازمانی به برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی مربوط می شود که برای «افزایش اثربخشی عملکرد سازمان» طراحی می شود. این استراتژی شامل استراتژی هایی برای طراحی فرایندهای سازمانی و برنامه های توسعه ی سازمانی جهت تغییر شکل سازمانی و مدیریت گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. استراتژی های توسعه ی سازمانی با فرآیندها، ساختار و سیستم ها سروکار دارند. این استراتژی ها به نحوه ی انجام کارها و نوع کارهایی که باید انجام شوند می پردازند.

به این ترتیب در طراحی استراتژی های توسعه ی سازمانی دست کم باید دست به طراحی و تدوین سه استراتژی زیر زد:

۱) استراتژی افزایش اثربخشی سازمان

۲) استراتژی بهبود فرآیندهای سازمان

۳ )استراتژی تحول سازمان

مشکلات نظام مالياتي :

1-سهم اندک درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي؛ 

2-سهم اندک درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه‌هاي دولت؛ 

3-سهم اندک پايه ماليات بر ثروت با وجود نقل و انتقال هاي گسترده دارايي‌ها در طول سال؛ 

4-بالا بودن نسبت هزينه‌ هاي جمع‌ آوري به نسبت درآمدهاي وصولي؛

5- سهم اندک شرکت‌هاي غيردولتي در درآمدهاي مالياتي دولت در مقايسه با شرکت‌هاي دولتي.

مهمترين علل پديد آورنده مشكلات حاكم در نظام مالياتي :

1-قوانين و مقررات ناهمسو؛ 

2-فرآيندهاي غير استاندارد؛ 

3-عدم استفاده از فناوري ‌هاي روز؛ 

4-ارتباط مستقيم بين مأموران مالياتي و مؤديان؛ 

5-فرار مالياتي زياد بخصوص در دهک‌هاي بالاي درآمدي جامعه؛ 

6-ناهمسويي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي کنترل اقتصاد؛ 

7-پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه؛ 

8-گستردگي معافيت‌ها در قوانين مالياتي؛ 

9-نارسايي‌هاي اجرايي در مرحله وصول ماليات؛ 

10-عدم کارآيي نظام تنبيه و تشويق؛ 

11-وجود وقفه‌هاي مالياتي؛ 

 

 

 

آثار مثبت اصلاح ساختار مالیاتی بر اقتصاد ایران:

ساختار کلی اقتصاد کشور در حوزه تولید ( به ویژه کشاورزی و صنعت)، تجارت خارجی، اصلاح ساختار مالیاتی در جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش نقدینگی در کاهش سطح عمومی قیمت ها موثراست.

راهكارهایبهبود نظام مالیاتی:
1-اصلاحاتدرساختار مالیاتی از طریق :
الف)كاهش وابستگی به مالیات های تجارت بین الملل
ب)كاهش معافیت های مالیاتی
ج)گسترش پایه های مالیاتی و اتكای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی داخلی 
2-تقویتدرمدیریت مالیاتی از طریق : 
الف)آموزش بهتر كاركنان، بهبود دستمزدها و شرایط كاری آنها.
ب)برقراری نظام تشویق و تنبیه برای مالیات دهندگان
ج)ساده سازی مدیریت مالیاتی و كاهش نرخ های مالیاتی
د)تاثیر سیاست های كلان اقتصادی از قبیل محدودیت های وارداتی، سطح نرخ مبادله، نرخبهره، كاهش ارزش پول و سیاست های تورم بر درآمد مالیاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

 

 

اصولكلی تامین بهینه مالیات : 

برایتضمین حداكثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول كلی اقتصادی و اداری بایدرعایت گردد
الف ) اصول كلیاقتصادی:
1-برایجلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شركت های خصوصییا افراد انجام گیرد
2-كششقیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و كشش قیمتی كالاهایمنتخب به حدیكم باشد كه افزایش مالیات روی كل مصرف،تاثیر چندان نگذارد، یا كشش درآمدی تقاضا برای كالای مورد نظر زیاد باشد كه مالیاتتحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.
3-برایتامین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار كم درآمد لازم است كه دولت كالاهای ضروری رااز مالیات معاف سازد ولی بر كالاهای لوكس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.
ب) اصول كلیاداری :
1-سیستماخذمالیات 
2-صلاحیتوكارایی ماموران اخذ مالیات
ج) گسترش فرهنگپرداختمالیات:
ترويج فرهنگ ماليات بايد از تبليغاتمحيطي و رسانهها

تورمچیست؟
تورمعبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت بهکاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي‌شود

انواعتورم:
درنظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
تورمخفیف(خزنده):

به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. درتورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سالذكر شده است
تورمشديد (تورم شتابان يا تازنده):

دراين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصددر سال را نوشته اند
تورمبسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم):

ايننوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد درماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.

تورم چه تاثیریبر نظام کل کشور دارد؟
1- اثر تورم بر تولید کالاها وخدمات

2-اثرتورم درمصرف

3-اثرتورم بر توزیع درآمدها 
تورمقدرت خرید واقعی را از افرادی که دارایدرآمدثابت ویادرآمد با رشدی پائین تراز رشدقیمت ها دارند سلب میکند وبه افرادیمنتقل می نماید که رشد درآمدی آنان بیشتر از رشد قیمت هاست وبا این فرآیند توزیعدرآمد تا عادلانه تر میشود.
4-اثر تورم در پرداخت مالیات
 
دردوران تورم هزینه های دولت هر روز افزایش یافتهوازاینرودولتبه ناچار روی به افزایش مالیات ها می آورد و موءدیان مالیاتی در بین دوسنگ آسیابقرار خواهند گرفت  که اولی کاهش قدرت خریدمردم ودومی افزایش نرخ مالیات است.
چگونگیتأثیر تورم بر مالیات:

فاصله های زمانی وصول 

محاسبۀ در آمد شغلی

مالیات بر درآمد اشخاص :

مالیات بر بهره و سود سهام :

انواع نرخها 

 ارزیابی های مالی

 

 

شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی چيست؟

تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد. علاوه براین عواملی از قبیل تعیین درآمد واقعی، ارزیابی مناسب اموال و دارایی های مودی جهت تشخیص مالیات، اجازه به مودی جهت اعتراض و طرح سوال و ایجاد فضای سالم توام با آرامش برای مامور مالیاتی و مودی که توجه آنها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی ضروری است، موجب شفافیت رابطه سیستم مالیاتی بامودیان خواهدشد.

منشور حقوق موديان مالياتي :

اصل اول) احترام و رفتار مناسب با مودي

اصل دوم) پرداخت ماليات طبق موازين قانوني

اصل سوم) تقاضاي مشاوره مودي مالياتي به صورت رايگان از خدمات مشاوران سازمان امور مالياتي کشور

اصل چهارم) رعايت عدالت در رسيدگي پرونده ( ماده 251 )

اصل پنجم) دارا بودن حق وکيل يا نماينده

اصل ششم) حق تصحيح و اصلاح اسناد و مدارک تسليمي بموجب تبصره ماده 226 قانون مالیات های مستقیم

اصل هفتم) محرمانه بودن اطلاعات مودي در حين رسيدگي اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي

اصل هشتم) کسب اطلاع معمولاً موديان مالياتي اوراق مالياتي خود را: 1- از طريق ماموران و کارکنان سازمان امور مالياتي دريافت مي کنند ،2- سازمان امور مالياتي مي تواند به منظور تحويل اوراق مالياتي به موديان از خدمات پستي استفاده نمايد (ماده 203 ق.م.م و تبصره هاي آن) ، 3- از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع مودي مي رسد ، 4- مودي مي تواند براي اطلاع از نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات تصوير گزارش نهايي را از واحد مالياتي دريافت نمايد.

اصل نهم) اعتراض به ماليات مطالبه شده

اصل دهم) برخورداري دادرسي بيطرفانه پيش از الزام به پرداخت ماليات

اصل دوازدهم) برخورداري از معافيت ها و تسهيلات قانوني

اصل سيزدهم) تقاضاي تقسيط ماليات

اصل چهاردهم) قائل بودن از برخورداري از حداقل معيشت براي مودي در چارچوب قانون

اصل پانزدهم) استراداد اضافه پرداخت ماليات مودي

اصل شانزدهم) تقاضاي مفاصا حساب مالياتي بموجب ماده 235 ق.م.م

اصل هفدهم) نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بطور کلي موديان مالياتي از دو طريق مي توانند اظهارنامه هاي مالياتي خود را به ادارات امور مالياتي ارائه نمايند. نخست آنکه خود شخصا اظهارنامه مالياتي را به ادارات امور مالياتي ارائه و رسيد دريافت نمايد. (ماده 177 ق. م.م) دوم آنکه مودي حق دارد اظهارنامه و ساير اوراق مالياتي که مکلف به ارائه آن مي باشد را از طريق پست به اداره امور مالياتي ارسال نمايد.

فرارمالياتی:

انگیزه فرار مالياتی در ميان افراد، ريشه در شرايط اجتماعی، سياسي، اقتصادي و حتي مذهبي كشور دارد. از اين‌رو، با وجود آن‌كه بسياری از مردم كم و بيش مي‌دانند كه ماليات از منابع مهم سهم درآمدی دولت براي اجرای طرحها و برنامه‌هاي كشور مي‌باشد، اما به علل گوناگون تا حد امكان از پرداخت آن اجتناب مي‌كنند.

دركليه جوامع بشری، به منظور تأمين مخارج عمومي‌دولت و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی وبرای پيشرفت، توسعه، عمران و آبادانی كشورها بر حسب استطاعت مالی، سهمی از درآمدهر فرد به عنوان ماليات اخذ و به خزانه دولت واريز می‌شود. در حالي كه در اكثركشورهای دنيا تا حدود 90% از منابع مالي از طريق ماليات وصول می‌شود و 25 تا 30درصد توليد ناخالص داخلي را ماليات تشكيل می‌دهد.

نظام مالیاتی در اسلام:

مالیات مانند یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع، فراهم شود.

 

اهدف مالیات در اسلام:

با توجه به اهداف بسیار متنوع اقتصاد اسلامی در مقایسه با مکتب های دیگر، دولت برای تأمین مخارج مالی خود، به درآمدهای گوناگونی نیاز دارد که مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های درآمد دولت، در رسیدن به این اهداف، اهمیت خاصی دارد.

اهداف دریافت مالیات:

الف)تأمین مالی مخارج مشخص:

ب)عدالت اجتماعی

ج)اجرای سیاست های اقتصادی

انواع مالیات­های اسلامی:

مالیات‌های ثابت

مالیات‌های متغیر

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 8:36 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

شاد زندگی کنید

تاوان حرف هایی که نمی توانیم بزنیم...
موهای سفیدی ست که لابلای موهایمان داریم ...

ولی به همه می گوییم ارثیست...!!
اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!!
رنجهایم را داخل کیسه ریختم و دم در گذاشتم
اما فرشتگان برایم باز فرستادند
معطر به عطر بهشتی
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت
همین رنجها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد
رنجهایم را بوسه میزنم و در صندوق گنجهایم میگذارم
گذر زمان جواهرشان میکند
از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید
حتی فرار نکنید
بلکه دوستش بدارید
همان گذشته بود که امروز شما را ساخته
امروز را دریابید تا فردایی خوش بسازید
پس شاد زندگی کنید*تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 15:54 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !

ﺁﺩﻣﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻱ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﻲ؟
ﭘﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺷﺐ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ؟
ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺮ ﻗﺼﻪ ﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻮﺩﻱ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﺑﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺁﺑﻲ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻮﺩﻱ !
ﺁﺩﻣﮏ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﮐﺎﺥ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ؟
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻳﺪﻡ، ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺷﺎﭘﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ !!
ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻱ ، ﺍﻭ ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻓﺖ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﻓﺖ ؟
ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﺖ ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺗﺮ ﮐﻦ ، ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻢ
ﺁﺑﻲ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:53 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

عطر و بوی رازقی یادش بخیر

روزگاری خانه هامان سرد بود

تهیه ی نفت زمستان درد بود

یک چراغ والورو یک گرد سوز ز

یر کرسی با لحافی دست دوز

خانواده دور هم بودن

همه در کنار هم میاسودن

همه روی سفره لقمه نانی تازه بود

روی خوش در خانه بی اندازه بود

عمر بعضی در صف کپسول رفت

بعضیا هم درصف نامرد نفت

گر برای مرد زن نامرد بود

صد تفاوت بین زن تا مرد بود

آن قدیما عاشقی یادش بخیر

عطر و بوی رازقی یادش بخیر

عصر پست و تلگراف و نامه بود

روزگار خواندن شه نامه بود

قلبهامان اندک اندک سرد شد

رنگ و روی زندگیمان زرد شد

تبلت و همراه و لب تابی نبود

عصر دلتنگی و بی تابی نبود

تنبلی دامان زنها را گرفت

مای بیبی مصرفش بالا گرفت

بینی خیلی کسا باطل شدند

باپروتز بعضیا خوشگل شدند

عصر ساکشن آمدو لاغر شدیم

در خیال خود چقد بهتر شدیم

میوه هم گلخانه ای شد

عاقبت آب هم پیمانه ای شد

عاقبت عصر نت شد،

عصر پی ام،عصر چت عصر ایرانسل،

فراوانی خط عصر آدم های بد بی مایه شارژ

عصر تلخ خود فروشی با یه شارژ

عصر مرفین و ترا مادول..دوا

با کراک و شیشه رفتن به فضا

عصر آقایان آرایش شده

عصر خانمهای پالایش شده

وای بر عصر تلخ بی کسی

عصر تلخ استرس...دلواپسیتاريخ : چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ | 9:48 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

رفیق مواظب باش...

حســــﺎﺏ ﻭ ﮐـــﺘﺎﺏ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺭﻭ ﮐـــﻪ ﻭﺭﻕ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ...!!!


ﺍﺯ ﻓﺮﻣــــﻮﻝ ﻋـــﺪﺍﻟﺘﺶ ﺧـــﻮﺷــــﻢ ﺍﻭﻣـــــﺪ...!!!


ﻫـــــﺮ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ "ﺑﮕــــﯿﺮﯼ" ﮐﻪ ﭘﺸــﺘـﺶ "ﺁﻩ ﻭ ﺍﻟـــﺘﻤﺎﺳــﻪ"...!!!


ی ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﺎﯾﺪ "ﭘﺲ ﺑـــﺪﯼ" ﮐﻪ ﺍﺳــــﻤﺶ "ﺗﻘـــــــﺎﺻﻪ"...!!!


رفیق مواظب باش دل کسی رونشکنیتاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ | 10:49 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ...

ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ...

ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ....

ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺍﯾﺎﻡ ﻧﯿﺎﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮﺍ آﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ...

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭﮎ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﺭﺥ ﺯﺭﺩﺵ ﺭﺍ ... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﮐﻢ ﺩﺍﺷﺖ ..

.ﺩﺭﻧﮕﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﻮﺩ....

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺑﯽ ﺻﺒﺮﯼ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﭘﺮﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺏ ﺩﻝ ﭘﯿﭽﮏ ﺑﺴﺖ ....

ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺩﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺍﺷﺖ ....

ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭ ﺩﻟﺶ ﯾﺎﺱ ﻣﯿﮑﺎﺷﺖ ...

ﺭﺝ ﺏ ﺭﺝ ﻓﺮﺵ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻩ ﺑﺎﺧﻮﻥ ﻣﯿﺰﺩ ...

ﺷﻬﺮﺗﺶ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺰﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺪﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺩﻡ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺷﻌﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯﯼ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﯼ ﺩﻟﺶ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺮﺵ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻏﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﺮﺵ .... ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻏﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ...ﺑ

ﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﻗﻀﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ...

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﮐﻬﻨﺴﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ... ﺑﻨ

ﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩ ﻻﻝ نبود..تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ | 7:49 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

تقدیم به خدای مهربونم

خدایا راهو گم کردم

 کمک کن تا که برگردم


نذارم لحظه ای تنها

تو این بیراهه رفتنها


تو ای تنها پناه من

 تو بگذر از گناه من


ببخشا هر چه بد کردم

 گنه کردم گنه کردم


شدم غره به ایمانم

 خیال کردم که میدانم


اسیر نفس اماره

 شدم بیچاره همواره


با اینکه خالیه دستم

ولی باز عاشقت هستم


کمی آرامش خاطر

تو ای والا ترین حاضر


چقد خوبه که تو هستی

 درایه ظلمتو بستی


خدای من بگیر دستم

 دل امید به تو بستم


تو ای تنها پناه من

 تو بگذر از گناه من


ببخشا هر چه بد کردم

گنه کردم گنه کردم


شدم غره به ایمانم

خیال کردم که میدانم


اسیر نفس اماره

همواره شدم بیچاره


با اینکه خالیه دستم

 ولی باز عاشقت هستم


کمی آرامش خاطر

تو ای والا ترین حاضر 

تقدیم به خدای مهربونم

 تاريخ : دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ | 10:56 | نویسنده : زهرا سهرابیان |

آداب ماه ربيع الاول

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 
اين ماه همانگونه كه از اسم آن پيداست بهار ماههاست ؛ به جهت اين كه آثار رحمت خداوند در آن هويداست . در اين ماه ذخاير بركات خداوند و نورهاى زيبايى او بر زمين فرود آمده است ؛ زيرا ميلاد رسول خدا صل الله عليه و آله در اين ماه است و مى توان ادعا كرد كه از اول آفرينش زمين ، رحمتى مانند آن بر زمين فرود نيامده است .
از آداب اين ماه است :
1. تمام ماه را در روز تولد پيامبر صل الله عليه و آله با تلاشهاى نيكو و اطاعتهاى گرانقدر و بزرگ ، بزرگ داشته و با پروردگار خود در مورد اين نعمت بزرگ مناجات نمايد.
2. دعا كردن در اول اين ماه با دعاهايى كه روايت شده است از مهم ترين اعمال اين ماه مى باشد.
3. روز هشتم ربيع الاول ، روز وفات امام حسن عسگرى عليه السلام مى باشد. پس سزاوار است در اين روز اندوهگين باشد، بخصوص با در نظر گرفتن اين كه صاحب مصيبت حضرت امام عصر(عج ) مى باشد؛ پس بايد آن امام عليه السلام را با هر زيارتى كه به ذهنش مى رسد زيارت نموده و به امام زمان عليه السلام تسليت بگويد.
4. روز نهم ربيع الاول ، چنانكه در روايت گرانقدرى آمده است ، روز نابودى دشمن خدا بوده و اين روز و خوشحالى در آن فضيلت داشته و روز شادى پيروان آل محمد صل الله عليه و آله مى باشد. سزاوار است كه دوستان آل محمد صل الله عليه و آله شادى خود را در اين روز، به خاطر نابودى دشمن خدا آشكار كنند.
5. روز دهم ربيع الاول ، روز ازدواج پيامبر صل الله عليه و آله با حضرت خديجه عليهاالسلام مى باشد و بر شيعيان لازم است كه به خاطر تاءثير اين ازدواج مبارك و فرخنده ، در خوبى ها و سعادت ها و انتشار نورهاى درخشان و پاك ، آن را بزرگ بدارند.
6. روز هفدهم ربيع الاول ، همان طور كه گفته شد روز ميلاد حضرت رسول صل الله عليه و آله است . از كارهاى مهم اين روز، روزه داشتن اين روز، به خاطر شكرگزارى و به جا آوردن دو ركعت نماز مى باشد كه در هر ركعت آن يك بار سوره حمد، ده بار سوره قدر و ده بار سوره اخلاص مى خواند. سپس در مكان نماز خود نشسته و دعايى را كه روايت شده است را مى خواند.
7. از كارهاى مهم در روز ميلاد پيامبر صل الله عليه و آله ، رعايت آداب عيد و اظهار مراسم شرعى عيدهاى بزرگ است ، تا ديگران اين روز را به عنوان عيد بشناسند.
8. از مهمترين اعمال مهم اين روز به پايان رساندن روز خود با سلام به حاميان و نگهبانان آن روز و به درگاه آنان جهت شفاعت و اصلاح حال تضرع نمودن ، مى باشد.تاريخ : سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ | 22:36 | نویسنده : زهرا سهرابیان |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.